BULGARIAN SOCIETY FOR NON-DESTRUCTIVE TESTING
НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ
BG S NDT
ННТДД

ПУБЛИКАЦИИ

Over 50 years BGSNDT: 1962 - 2014

 

С решение на УС на ННТДД в сайта се публикуват доклади на членове на ННТДД. Желаещите да публикуват свой доклад или актуална тема за дискусия не само в областта на БК, могат да го направят като се свържат с ръководството на ННТДД.

По-долу е публикуван списък с доклади и актуални теми на членове от ННТДД към 01.09.2020 г.

Ал. Скордев, Животът ми и дейността в технологията "Контрол без разрушаване"
И.Флоров, Имагинерността, III издание
И.Флоров, Съработникът
И. Флоров, Ноу-хау стохастика

 

Полезни връзки:

Реклама:

Лаб. МДБК
  © Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2020