BULGARIAN SOCIETY FOR NON-DESTRUCTIVE TESTING
НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ
BG S NDT
ННТДД

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ

1. Отличия от международни организации по БК

 • Академик на Международни NDT академии – М. Миховски
 • Почетен член на ISRA NDT – М. Миховски, Ал. Скордев, Б. Табакова

2. Награди на ФНТС

 • ННТДД е два пъти носител на „Почетния знак инж. Симеон Ванков”
 • Почетен член на ФНТС – Ал. Скордев
 • Медал „Асен Златаров” - М. Миховски, Ал. Скордев, Б. Табакова
 • Златна значка на ФНТС - М. Миховски, П. Цоков, П. Янев, В. Ничев, Р. Димитров, Хр. Чукачев.

3. Награди на НТСМ

 • Почетен председател на НТСМ – Ал. Скордев
 • Почетни членове на НТСМ – М. Миховски, Ал. Скордев
 • Носител на наградата на името на А. Балевски – М. Миховски,
 • Носители на наградата „Машинен инженер на годината” – М. Лозев, Ал. Попов, И. Коларов, М. Миховски

4. Награди на ННТДД

Почетни председатели на ННТДД

 • ст.н.с. инж. Славчо Попов
 • ст.н.с. д-р Ал. Скордев

Чуждестранни почетни членове

 • Габи Шоеф (Израел)
 • д-р Х. Весел (Германия)
 • проф. дтн И.Н. Ермолов (Русия)
 • проф. А. Нотеа (Израел)
 • проф. дтн А.К. Гурвич (Русия)
 • акад. Е.С. Горкунов (Русия)
 • акад. В.В. Клюев (Русия)
 • д-р. Н. Ревина (Русия)
 • чл. кор. В. Е. Щербинин (Русия)
 • ст.н.с. д-р Н. Разиграев (Русия)
 • проф. дтн А. Таджибаев (Русия)
 • проф. дтн А. Троицки (Украйна)
 • доц. д-р А.В. Мозговой (Украйна)
 • акад. Н. К. Мишкин (Беларус)
 • проф. дтн В. Ковтун (Беларус)
 • проф. дтн Вингринович (Беларус)
 • доц. д-р Анна Поволотская (Русия)
 • проф. Виктор Щербински
 • проф. Меркулов

Почетни членове от България

 • проф. дтн М. Миховски
 • маг.физ. К. Маринов
 • проф. д-р Д. Димов
 • проф. д-р Т. Марков
 • ст.н.с. І ст. А. Балашев
 • ст.н д-р Ал. Скордев
 • маг. инж. К. Панев
 • Б. Нанков
 • маг. инж. П. Янев
 • доц.д-р Хр.Драганчев
 • проф. дтн Васил Кавърджиков
 • доц. д-р Виктор Чириков
 • проф. д-р Емил Маноах

Носители на наградата на името на Славчо Попов

 • маг. физ. К. Маринов (1995 г.)
 • Хр. Чукачев (1996 г.)
 • ст.н.с. д-р Ал. Скордев (1997 г.)
 • маг. инж. П. Цоков (1998 г.)
 • маг. инж. Г. Петков (1999 г.)
 • проф. дтн М. Миховски (2000 г.)
 • инж. И. Гайтанджиев (2001 г.)
 • доц. д-р М. Лозев (2002 г.)
 • маг. физ. В. Ничев (2003 г.)
 • доц. д-р Б. Табакова (2004 г.)
 • маг. инж. Р. Димитров (2005 г.)
 • доц. д-р Хр. Драганчев (2006 г.)
 • маг. инж. А. Русев (2007 г.)
 • н.с. А. Туцова (2008 г.)
 • проф. д-р Д. Димов (2009 г.)
 • инж. физ. Е. Ничева (2010 г.)
 • доц. д-р Й. Иванова (2011 г.)
 • Габи Шоеф (2011 г.)
 • маг. инж. С. Ангелов(2012 г.)
 • маг. инж. Б. Неделкова (2013 г.)
 • маг. инж. А. Атанасов (2014 г.)
 • д-р инж. Йордан Мирчев (2015 г.)
 • доц. д-р Тодор Дончев (2016 г.)
 • Юрий Данев (2017 г.)
 • маг. хим. Красимир Колев (2018 г.)

 

Полезни връзки:

Реклама:

Лаб. МДБК
  © Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2018