BULGARIAN SOCIETY FOR NON-DESTRUCTIVE TESTING
НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ
BG S NDT
ННТДД

 

РЪКОВОДСТВО НА ННТДД

 

проф. дтн Митко Минков Миховски
академик на International NDT Academy
Председател на ННТДД и УС на ННТДД

Ръководител учебен център НДТ в ИМех-БАН
София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев" бл.4
тел./факс: 02 9797 120
e-mail: nntdd@abv.bg
 
ст.н.с. д-р инж. Александър Данаилов Скордев
Почетен председател на ННТДД
Ръководител на СЦП по КБР

"СКОРДЕВ" ЕООД
1592 София, ж.к. "Дружба",
бл. 42, вх.Б, ап. 26
тел./факс: 02 9797120
GSM: 0887 962 392
e-mail: alskordev@yahoo.com

 
  маг. инж. Райчо Зафиров Димитров
Зам. председател на ННТДД
Ръководител ННТДД - югоизточен район и на "Бизнес секция"

Ръководител на "КОНТРОЛ" ООД
Хасково 6300, ул. "6-ти септември" №1
GSM: 0888 636 442
e-mail: control1@abv.bg
 
Юрий Стефанов Данев
MSc MA PrSertM, Eксперт NDT-ниво: RT-3; VT-3; UT-2; MT-2; ET-2; PT-2; LT-2; TT-2; AE-2,
Vibration, Diagnostics, Balancing, Alignment
Зам. председател на ННТДД

Ръководител на "Булсиб контрол" ООД
София
GSM: 0888 894 423
e-mail: usd_sofeng@abv.bg
 

 
  полк. доц. дтн. Борислав Георгиев Генов
Член на УС на ННТДД

Директор на дирекция "Развитие на въоръжението, техниката, тиловите имущества и материалите" в Института по отбрана
София
GSM: 0882 110 007
e-mail: genov@abv.bg
 
маг.инж. Петко Ангелов Янев
Член на УС на ННТДД

Ръководител на отдел "Планов ремонт"
ТЕЦ "ВАРHА" ЕАД

с. Езерово 9168
тел.: 052 66 56 535
факс: 052 66 56 371
e-mail: p_janev3@abv.bg

 
маг. инж. Данаил Константинов Милушев
Член на УС на ННТДД
Председател на "Български авиационно-космически борд за контрол без разрушаване"

Ръководител КБР "Плейнкеърсалюшън"
гр.София, ул. "Акад. Г. Бончев" бл. 4
GSM: 0888 282 286
e-mail: danymilushev@abv.bg
 
маг.физ. Васил Цветанов Ничев
Член на УС на ННТДД

Управител на "Квалификационен център АйКюСи" ЕООД

GSM: 0888 377 119
e-mail: vnichev@abv.bg

 
д-р инж. Йордан Николаев Мирчев
Изпълнителен директор на ННТДД
Член на директорския борд на EFNDT

ИМех-БАН
София 1113, ул. "Акад. Г.Бончев" бл.4
тел /факс: 02 9796 414
GSM: 0889 998 942
e-mail: mirchev@imbm.bas.bg
 
проф. дтн Димитър Димов
Член на УС на ННТДД

УАСГ
Строителен факултет, Масивни конструкции
тел.: 0898 470 345
e-mail: dimg.dimov@gmail.com

 
д-р инж. Павел Христов Чукачев
Член на УС на ННТДД
Ръководител на ННТДД - клон Варна

"МУЛТИТЕСТ" ООД
гр. Варна, ул. Атанас Далчев 1
GSM: 0888 860 517
e-mail: multitest@multitest.bg
 
инж. Георги Колев
Член на УС на ННТДД

Зам. Ръководител на ООС "Кей Дифужън"
GSM: 0878 128 373
e-mail: g.kolev@keydtest.com

 
маг.инж. Петър Петров
Член на УС на ННДТТ
Ръководител ННТДД - клуб на дефектоскопистите, контролиращи железният път

НК "ЖИ", клон на дефектоскописта
GSM: 0885 642 838
e-mail: p_petrov@abv.bg
 
маг. инж. Петьо Велков Цоков
Член на УС на ННДТТ
Ръководител ННТДД - клон Козлодуй

АЕЦ "КОЗЛОДУЙ" ЕАД
гр. Козлодуй
Ръководител ИЦ "Диагностика и контрол"
тел.: 09737 22 08
GSM: 0888 908 586
e-mail: pvcokov@npp.bg

 

 

Полезни връзки:

Реклама:

Лаб. МДБК
  © Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2019