INTERNATIONAL CONFERENCE "NDT DAYS"
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ДНИ НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ"
NDT Days
Дни на БК
- Български - English

Международна конференция "Дни на БК" 2022

13-17 юни 2022, Созопол, България

Дните на безразрушителния контрол 2022 се провеждат със сътрудничеството на:

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ:

Председател:

 • ст.н.с. д-р Ал. Скордев (България)

 

Зам. председатели:

 • доц. д-р Й. Мирчев (България)
 • проф. дтн А. Таджибаев (Русия)
 • проф. дтн Н. Разиграев (Русия)

Научни секретари:

 • доц. д-р Й. Иванова (България)
 • доц. д-р Кр. Иванова (България)
Членове:  
 • акад. В. Клюев (Русия)
 • акад. Н. Мышкин (Беларус)
 • проф. дтн В. Бабак (Украйна)
 • проф. дтн Е. Барканов (Латвия)
 • проф. д-р Я. Грум (Словения)
 • проф. д-р П. Джонджоров (България)
 • проф. д-р Д. Димов (България)
 • проф. д-р В. Кръстел (Хърватия)
 • проф. дтн В. Кавърджиков (България)
 • проф. д-р И. Коларов (България)
 • проф. дтн В. Ковтун (Беларус)
 • проф. дтн С. Кривошеев (Русия)
 • проф. д-р Е. Маноах (България)
 • проф. д-р А. Нотеа (Израел)
 • проф. дтн М. Суловски (Полша)
 • проф. д-р П. Трампуш (Унгария)
 • проф. дтн В. Титков (Русия)
 • проф. дтн В. Троицки (Украйна)
 • доц. дтн полк. Б. Генов (България)
 • доц. д-р Т. Дончев (Великобритания)
 • доц. д-р Хр. Драганчев (България)
 • доц. д-р К. Калчевска (България)
 • доц. д-р П. Мазeл (Чехия)
 • доц. д-р В. Петков (България)
 • доц. д-р Хр. Пировски (България)
 • доц. д-р А. Поволоцкая (Русия)
 • д-р П. Чукачев (България)
 • д-р Й. Шоеф (Израел)
 • Б. Михайлов (България)

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

 

Председатели:

 • Ю. Данев
 • Р. Димитров
 
 

Членове:

 
 • С. Ангелов
 • С. Алексиев
 • В. Малчиев
 • И. Маринова
 • Б. Недялкова
 • В. Ничев
 • А. Русев
 • Ж. Топич
 • А. Туцова
 • П. Цоков
 • Х. Чукачев
 • П. Янев

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Организационен комитет на "Дни на БК" 2022
Институт по механика при Българска академия на науките,
ул. "акад. Георги Бончев", бл.4, ст.329, 1113 София, България

тел.: + 359 2 979 6445
тел./факс: + 359 2 979 7120
GSM: +359 899 443 892
e-mails: ndtdays@abv.bg

 

Полезни връзки
  © Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2022