INTERNATIONAL CONFERENCE "NDT DAYS"
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ДНИ НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ"
NDT Days
Дни на БК
- Български - English

Международна конференция "Дни на БК" 2022

13-17 юни 2022, Созопол, България

НАУЧНИ ПРОЯВИ

1 ХХXVII Международна конференция "Дефектоскопия"
Ръководители:  доц. д-р Й. Мирчев, ст.н.с. д-р Ал. Скордев
2 ХХXIII Младежка школа "Безразрушителен контрол на структурата и физико-механичните свойства на материалите"
Ръководител: доц. д-р Й. Мирчев
3 Ден на дефектоскописта
4 Българо-руски семинар "Диагностика на енергетични системи"
Ръководители: проф. дтн А. Н. Назарычев, доц. д-р Хр. Драганчев
5 Семинар "Задачи и проблеми на БК на елементи на ж.п. транспорта"
Ръководители: ст.н.с. д-р Ал. Скордев, инж. А. Туцова
6 Семинар "NDT в културното наследство"
Ръководители: ст.н.с. д-р Ал. Скордев, доц. д р К. Калчевска, доц. д-р Кр. Иванова
7 Кръгла маса "Прахова металургия"
Ръководител: проф. М. Суловски
8 Кръгла маса "Развитие на стандартизацията по БК"
Ръководител: Л. Димитрова
9 Кръгла маса "Проблеми на бизнеса"
Ръководители: маг. инж. Р. Димитров, маг. инж. Ю. Данев
10 Кръгла маса "Акредитация на лаборатории и органи за контрол"
Ръководители: И. Бориславова (ИД на ИА “БСА”), маг. инж. Р. Димитров, маг. инж. Ю. Данев
11 Постер сесия
Координатор: доц. д-р Й. Мирчев, доц. д-р Кр. Иванова
12 Изложба на фирми

 

Полезни връзки
  © Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2022