INTERNATIONAL CONFERENCE "NDT DAYS"
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ДНИ НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ"
NDT Days
Дни на БК
- Български - English

Международна конференция "Дни на БК" 2024

10-14 юни 2024, Созопол, България

РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА ДОКЛАД

Заявка за участие в конференцията се подава на e-mail: ndtdays@abv.bg.

Може да изтеглите бланка за регистрация оттук: на английски, на български

ТАКСИ ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

(цените са с включено ДДС)  членове на ННТДД не членове
Индивидуално участие:    
- пълно участие в проявата 180 лв. 200 лв.
- участие в научната програма 120 лв. 140 лв.
- участие като виртуален докладчик 100 лв. 120 лв.
- участие в постер сесията 100 лв. 120 лв.
Една такса за правоучастие дава правото на представяне на 1 доклад с презентация или постер.
Пенсионери, студенти, редовни докторанти (членове на дружеството със самостоятелни доклади) ползват намаление от 50%.
Участие на фирми:    
- с доклад и в изложбата 800 лв. 1100 лв.
- само в изложбата 500 лв. 800 лв.
- само с доклад 300 лв. 600 лв.
- реклама в сградата 60 лв. 100 лв.

След 30.04.2024 г. таксите се увеличават с 10%.

 

ЧЛЕНСКИ ВНОС В ННТДД

индивидуален член   15 лв.
колективен член   250 лв.

ЗАПЛАЩАНЕ ПО СМЕТКА

Таксата за участие се превежда на:

Организация: Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия (ННТДД)
Адрес: 1113 София, ул. Акад. Георги Бончев, бл.4
ДДС номер: BG 121040604
IBAN (BG): BG86UNCR 96601018444715
IBAN (EUR): BG72UNCR96601448444706
SWIFT BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Адрес на банката: клон Слатина, ул. Шипченски проход 63, 1574 София
Основание: за "Дни на БК 2024" и имената на участника/участниците

 

Полезни връзки
  © Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2024