INTERNATIONAL CONFERENCE "NDT DAYS"
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ДНИ НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ"
NDT Days
Дни на БК
- Български - English

Международна конференция "Дни на БК" 2024

10-14 юни 2024, Созопол, България

НАУЧНИ ПРОЯВИ

1 ХХXVIX Международна конференция "Дефектоскопия"
Ръководители:  доц. д-р Й. Мирчев, маг. инж. Р. Димитров
2 ХХXV Младежка школа "Безразрушителен контрол на структурата и физико-механичните свойства на материалите"
Ръководител: доц. д-р Й. Мирчев
3 Ден на дефектоскописта
Ръководители: доц. д-р Й. Мирчев, маг. инж. Р. Димитров
4 Семинар "Иновативни методи и техники за изпитване"
Ръководители: доц. И. Иванов, доц. Й. Мирчев
5 Семинар "Изпитване на материали и технологични процеси за обработването им"
Ръководители: доц. Т. Мечкарова, доц Й. Мирчев
6 Кръгла маса "Прахова металургия"
Ръководител: проф. М. Суловски
7 Кръгла маса "Развитие на стандартизацията по БК"
Ръководители: доц. Й. Мирчев, С. Петрова
8 Кръгла маса "Проблеми на бизнеса"
Ръководители: маг. инж. Р. Димитров, маг. инж. Ю. Данев
9 Кръгла маса "Взаимодействие на акредитирани лаборатории и органи за контрол с ИА БСА"
Ръководители: маг. инж. И. Бориславова, маг. инж. Р. Димитров
10 Постер сесия
Координатори: доц. д-р Й. Мирчев, доц. д-р Кр. Иванова
11 Изложба на фирми и бизнес-презентации

 

Полезни връзки
  © Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2024