INTERNATIONAL CONFERENCE "NDT DAYS"
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ДНИ НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ"
NDT Days
Дни на БК
- Български - English

Международна конференция "Дни на БК" 2023

12-16 юни 2023, Созопол, България

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ И ПУБЛИКУВАНЕ

Срок за подаване на предварителен текст на статиите: 30 април 2023
Срок за потвърждаване на приемането: 15 май 2023
Краен срок за подаване на финалния вариант на статиите: 30 май 2023

Всички автори са поканени да изпращат доклади по темите на конференцията.

Докладите ще бъдат отпечатвани в международното списание "Дни на БК", ISSN: 2603-4018 (print), 2603-4646 (online) и избрана част от тях ще бъдат включени в най-голямата информационна система с отворен достъп по безразрушителен контрол - NDT.net.

Авторите да използват следния шаблон за подготвяне на докладите:

шаблон за доклади на английски език
шаблон за доклади на български език
шаблон за доклади на руски език

За повече информация вижте указанията за подготвяне на докладите.

Моля, използвайте тези шаблони като основа за вашите доклади, а не се опитвайте да уподобявате вида на шаблона във ваш собствен документ!

Докладите, не отговарящи на изискванията за оформяне, се връщат за оформяне, съгласно указанията за подготовка на докладите по посочения шаблон.

 

Полезни връзки
  © Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2023