INTERNATIONAL CONFERENCE "NDT DAYS"
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ДНИ НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ"
NDT Days
Дни на БК
- Български - English

Международна конференция "Дни на БК" 2023

12-16 юни 2023, Созопол, България

НАУЧНИ ПРОЯВИ

1 ХХXVIII Международна конференция "Дефектоскопия"
Ръководители:  доц. д-р Й. Мирчев, маг. инж. Р. Димитров
2 ХХXIV Младежка школа "Безразрушителен контрол на структурата и физико-механичните свойства на материалите"
Ръководител: доц. д-р Й. Мирчев
3 Ден на дефектоскописта
Ръководители: доц. д-р Й. Мирчев, маг. инж. Р. Димитров
4 Семинар "Задачи и проблеми на БК на елементи на ж.п. транспорта"
Ръководител: инж. А. Туцова
5 Семинар "NDT в културното наследство"
Ръководители: доц. д р К. Калчевска, доц. д-р Кр. Иванова
6 Кръгла маса "Прахова металургия"
Ръководител: проф. М. Суловски
7 Кръгла маса "Развитие на стандартизацията по БК"
Ръководители: доц. д-р Й. Мирчев, Л. Димитрова
8 Кръгла маса "Проблеми на бизнеса"
Ръководители: маг. инж. Р. Димитров, маг. инж. Ю. Данев
9 Кръгла маса "Акредитация на лаборатории и органи за контрол"
Ръководители: И. Бориславова, маг. инж. Ю. Данев
10 Постер сесия
Координатори: доц. д-р Й. Мирчев, доц. д-р Кр. Иванова
11 Изложба на фирми и бизнес-презентации

 

Полезни връзки
  © Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2023