INTERNATIONAL CONFERENCE "NDT DAYS"
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ДНИ НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ"
NDT Days
Дни на БК
- Български - English

Международна конференция "Дни на БК" 2020

7-10 септември 2020, Созопол, България

Уважаеми колеги,

Ежегодното издание на Дните на безразрушителния контрол за 2020 г. беше предвидено да се проведе от 15 до 19 юни 2020 г. в гр. Созопол в школата на Българския червен кръст.

Във връзка с усложнената ситуация, предизвикана от COVID-19, организационният комитет взе решение да отложи събитието от 7 до 10 септември 2020 г.

Всички дати, свързани с провеждането на събитието, се променят както следва:

30.07.2020 г. заявка за участие с доклад (резюме на доклада)
30.08.2020 г. предаване на докладите
30.08.2020 г. заявка за участие без доклад
07.09.2020 г. регистрация в школата на БЧК
08.09.2020 г. откриване на конференцията
10.09.2020 г. закриване на конференцията

Всички заинтересовани лица са поканени да участват в конференцията с представяне на доклади, с презентация или на постер сесията.
Производителите и доставчиците на апаратура и материали за безразрушителни и разрушителни изпитвания и заваряване, софтуер, литература и доставчици на услуги са поканени да представят своите продукти и иновации на специализираната изложба.

Разчитаме на Вашето участие и на специалисти от други области на машиностроенето. Надяваме се да поканите за участие Вашите партньори от страната и чужбина.

проф. дтн Митко Миховски,
Председател на "Дни на БК 2020",
Председател на ННТДД

д-р инж. Марин Белоев,
Съпредседател на "Дни на БК 2020",
Председател на БСЗ

ВТОРО ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

на български, на английски, на руски

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Първата национална с международно участие конференция по дефектоскопия е проведена през 1964г. От 1990г. е международна. От 2000г. е включена като основна научна проява на Дните на безразрушителния контрол, която се организира от Националното научно-техническо дружество по дефектоскопия, а от 2020 година и от Българския съюз по заваряване.

В "Дни на БК", които се провеждат повече от 30 години в Созопол, България (в школата на БЧК), ежегодно участват от 150 до 200 специалисти от Беларус, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Израел, Латвия, Литва, Молдова, Полша, Русия, Румъния, Словения, Сърбия, Украйна, Унгария, Хърватия, Чехия и други страни.

През 2020г. ще се проведат XXXIV международна конференция "Дефектоскопия 2020", XXX младежка школа "Безразрушителен контрол на структурата и физико-механичните свойства на материалите" и специализиран семинар "Технологии в заваряването".

ОБХВАТ

Конференцията е насочена към всички методи и технологии на безразрушително и разрушително изпитване за заваряване, за оценка на материали и структури и приложенията им във всички области на индустрията и строителството. Това е възможност да се срещнат заедно всички заинтерисовани специалисти, да представят своите последни научни изследвания, разработки в практиката, в стандартизацията, в организацията на лаборатории и органи за контрол.

ТЕМИ

  • Методи за безразрушителен контрол (ултразвуков, капилярен, магнитно-прахов, визуален, инфрачервена термография, радиография, изпитване за теч (херметичност), вибродиагностика, оценка на механичното напрегнато състояние на материали).
  • Безразрушителен контрол и разрушителни изпитвания на цялостността, структурата и физико-механичните свойства на материалите, в т.ч. и композитни.
  • Приложение на безразрушителни и разрушителни методи за изпитване в енергетиката, транспорта, строителството, химическата промишленост, археологията, изкуството и др.
  • Методи за заваряване, заваръчни материали и апаратура. Техника на безопасност и екология.
  • Мониторинг на съоръжения и конструкции с използване на методите за безразрушителни изпитвания.
  • Мониторинг и диагностика в медицината.
  • Иновативни методи и технологии за безразрушително изпитване: ултразвуков с фазирани осезатели, ултразвуков време-дифракционен метод, компютърна и цифрова радиография, томография, автоматизирани системи за изпитване, шъерография и др.
  • Обучение, сертификация, акредитация и стандартизация в областта на безразрушителните изпитвания. Оценка на съответствието на материали и конструкции.
  • Обучение, сертификация, акредитация и стандартизация в областта на заваряването.

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ

български, английски и руски

 

 

Полезни връзки
  © Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2020