НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ

Bulgarian Society for Non-Destructive Testing

ННТДД

BG S NDT

   

    Издадени книги на ННТДД с решение на УС към дата 20 Март 2017г

Innovative Solutions in Repair of Gas and Oil Pipelines, ISBN: 978-619-90662-0-1,
Eds. E. Barkanov, M. Mihovski, V. Sergienko.
– Bulgarian Society for Non-destructive Testing Publishers, Sofia, 2016, P 260.

Research aichievments from projects: INNOPIPES: Marie Curie Actions, IRSES, grants number: PIRSES-GA-2012-318874 of the FP7, project titles: INNOVATIVE NONDESTRUCTIVE TESTING AND ADVANCED COMPOSITE REPAIR OF PIPELINES WITH VOLUMETRIC SURFACE DEFECTS

Магнитна дефектоскопия, структуроскопия, фазометрия,
ISBN: 978-619-90662-1-8,
Е. С. Горкунов, Р. З. Димитров, М. М. Миховски, Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия, София, 2017, стр. 242,
рецензент: Ал. Д. Скордев

 

ННТД е член на Международния комитет по изпитване без разрушаване (ICNDT) и Европейската федерация по изпитване без разрушаване (EFNDT).

Полезни връзки

 


РЕКЛАМА

Лаб. МДБК

ВКЛЮЧВАНЕ
Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2018©