НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ

Bulgarian Society for Non-Destructive Testing

ННТДД

BG S NDT

 

 

Съобщение за международна конференция Дни на "БК 2018" и изисквания към оформянето на докладите/
Announcement for international conference "NDT Days 2018" and requirements for drawing the articles

Информация за публикуване на доклади от Дни на БК 2017 / Information about publishing of conference proceeding "NDT Days 2017"
Изисквания за оформяне на доклад / Requirements for drawing the articles

Програма на конференция Дни на БК 2017/
Schedule for conference NDT Days 2017

Програма - график на Дни на БК 2017/
Programme of NDT Days 2017
Промени в програмата /
Change in programme

Материали от международни конференции "Дни на БК"
Proceedings of Internationals Conferences "NDT Days"

Генерални спонсори на конференция Дни на БК 2017/
General sponsor of conference NDT Days 2017

MULTITEST LTD
KONTROL LTD
NAMIKON 2001
INNOVIA

 

До ръководители на фирми

Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да Ви информираме, че Дните на безразрушителния контрол 2018 г. ще се проведат от 04 до 08 юни 2018 г. в Созопол в базата на Червения кръст.
На страницата по горе е приложена информация на български и английски език за подготвяне на докладите.
Разчитаме на Вашето традиционно активно участие в проявата и на Вашето спонсорство.
Надяваме се да поканите за участие Вашите партньори от страната и чужбина.
Разчитаме да продължите колективното членство на Вашата фирма в ННТДД. Колективният членски внос за 2018 г. е 250 лв.
Разчитаме на Вашето участие и на специалисти от други области на машиностроенето.
Програмата на "Дните на безразрушителния контрол 2018", ще бъде поставена в сайта до 25 Май 2018г.

 

                                                        Председател на ННТДД:

                                                                  /проф. дтн М. Миховски/

Полезни връзки

 

РЕКЛАМА

Лаб. МДБК

ВКЛЮЧВАНЕ
Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2017©