МЕЖДУНАРОДНО СПИСАНИЕ "ДНИ НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ"

INTERNATIONAL JOURNAL "NDT DAYS"

Дни на БК

NDT Days

  - Български; - English

International Journal "NDT Days", Sofia, Bulgaria

PUBLISHER:
BULGARIAN SOCIETY FOR NDT

FOUNDER:
BULGARIAN SOCIETY FOR NDT (BG S NDT) AND
INSITUT OF MECHANICS - BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

The thematic field of journal is aimed to all methods and techniques of non-destructive and destructive testing, evaluation of materials and structures, non-destructeve testing in all areas of technical activities. It is an opportunity to published research, development, as well as in practice and standardization.
 

THEMATIC FIELD

1. Non-destructive inspection methods

— Non-Destructive Testing Methods (Ultrasonic, Penetrant, Magnetic, Visual, Infrared Thermography, Raduiography. Leek, etc.).
— Non-Destructive and Destructive inspection of the integrity, structire and physico-mechanical properties of materials.
— Application of Non-Destructive and Destructive Testing Methods for inspection in energy, transport, engineering, construction, chemical industry, etc.
— Structural Health Monitoring of equpments and structures with Non-Destructive Testing Methods (vibration diagnostics, acoustic emission, infrared thermography, etc.).
— Advanced Non-Destructive Testing Methods and Techniques (phased array, TOFD, computer and digital radiography, tomography, automatic system for inspection, shearography, etc.)
— Training, certification, acreditation and standartisation in scope of Non-Destructive Inspection and conformity assessment of metarials, equipments and structures.

2. Techniques for material proccesing and condition monitoring of equpment

— Design and construction.
— Life cycle condition monitoring.
— Material sciences.
— Manufacturing, exploatation, maintenance and repair.
— Innovation mathods and techniques for modernization.
— Metal casting, welding, soldering bonding, machining, surface treatment.
— Mathematical modeling of technological proccesses.
— Load treatment and deformation.
— Training.

OFFICIAL LANGUAGE

Bulgarian, English and Russian

 

EDITORIAL BOARD

Editor in chief : Prof. Dr. Sc. Mitko Mihovski - president of BG S NDT

member organization, city country
Александър Скордев -
ст. н. с. д-р
Сертификационен център за персонал по контрол безразрушаване към Нац. НТД по Дефектоскопия, София България
Александр Назырычев - проф. д.т.н Петрбургски енергитически институт за повишаване на квалификацията към Министерството на енергетиката на Русия, Санкт Петербург Русия
Амос Нотея - проф.   Израел
Ана Паволотцка - доц. д-р Институт напиноведеие УрО - РАН, Екатеринбург Русия
Борислав Генов - доц. д-р Институт по отбрана "Проф. Цветан Лазаров", София България
Вадим Ковтун - проф. д.т.н. Университет за гражданска защита МЧС Беларус, Гомел Беларус
Валерии Вингринович - проф. д.т.н. Институт по приложна физика - НАНБ, Минск Беларус
Васил Кавърджиков - проф. д.т.н. Институт по механика - БАН, София България
Василии Титков - проф. д.т.н. Държавен политехнически университет - Санкт Петербург Русия
Виктор Чириков - доц. д-р Технически Университет - Варна България
Владимир Прохорович - проф. д.т.н. Университет Информационни технологии, информатика и оптика, Санкт Петербург Русия
Владимир Сергиенко - доц. д-р Институт по механика и металополимерни системи - НАНБ, Гомел Беларус
Владимир Троицки - проф. д.т.н. Институт по електрозаваряване "Е. Патон" - НАНУ, Киев Украйна
Г Дымкин - проф. д.т.н. Санткт Петербург Русия
Джузепи Нардони - д-р Международна академия по безразрушителен контрол, Бреша Италия
Димитър Димов - проф. д-р Университет по строителство архитектура и геодезия, София България
Емил Маноах - проф. д.т.н. Институт по механика - БАН, София България
Едуард Горкунов - акад. д.т.н. Институт напиноведеие УрО - РАН, Екатеринбург Русия
Иван Георгиев - доц. д-р Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН, София България
Иван Коларов - проф. д-р Висше транспортно училище "Тодор Каблешков", София България
Йонка Иванова - доц. д-р Институт по механика - БАН, София България
Йордан Мирчев (научен секретар) - гл. ас. д-р Институт по механика - БАН, София България
Марин Стойчев - доц. д-р Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика Акад. "А. Балевски" България
Николай Разиграев - проф. д-р ЦНИИТМАШ - Русия, Москва Русия
Сергей Кривошеев - проф. д.т.н. Държавен политехнически университет - Санкт Петербург Русия
Светозар Маргинов - чл. кор. д.м.н. Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН, София България
Янец Грум - проф. Университет Любляна Словения

 

ARCHIVE

Issue
Year
2018
   
   
   
   

 

 

 

 
   
   

 

Journal"NDT Days " is issied in cooperation with

CONTRL Ltd.

 

ADDRESS FOR CORESPONDENCE:

Journal "Non-Destructive Testing Days"

Institute of Mechanics - Bulgarian Academy of Sciences, Acad. Georgi Bonchev Street, bl.4, office 309, 1113 Sofia, Bulgaria

phone/fax: + 359 2 979712

e-mail: ndtdays@abv.bg

 

Полезни връзки


 

Bulgarian Society for NDT 1962-2018©