INTERNATIONAL CONFERENCE "NDT DAYS"
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ДНИ НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ"
NDT Days
Дни на БК
- Български - English

Международна конференция "Дни на БК" 2019

17-21 юни 2019, Созопол, България

РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА РЕЗЮМЕ

Заявка за участие в конференцията се подава на e-mail: ndtdays@abv.bg, до 30 април 2019.

Необходимо е да предоставите следната информация:

  • име и фамилия на участника;
  • образователна степен (проф., доц., асистент, докторант, студент, NDT степен);
  • член на ННТДД (да, не);
  • месторабота;
  • адрес и ДДС-номер на организацията;
  • телефон и e-mail за връзка;
  • начин на участие - секционен доклад / постер / фирмен семинар / в изложба / без доклад;
  • име на доклада на английски и на оригиналния език (български или руски, ако докладът не е на английски);
  • име(на) на автор(ите);
  • резюме на английски.

Може да изтеглите бланка за регистрация оттук: на английски, на български

ТАКСИ ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

  преди 30.04.2019 след 30.04.2019
Индивидуални участници:    
- участие в научните сесии 150 лв 165 лв
- представяне с постер 80 лв 88 лв
Забележка: Пенсионери, студенти, редовни докторанти
(членове на дружеството със самостоятелни доклади)
ползват намаление от 50%.
   
Участие на фирми:    
- с фирмен доклад и в изложбата 1000 лв 1100 лв
- само в изложбата 600 лв 660 лв
- само с фирмен доклад 400 лв 440 лв

 

ЧЛЕНСКИ ВНОС В ННТДД

индивидуален член 15 лв.
колективен член 250 лв.

Посочените цени са крайни, с включено ДДС.

ЗАПЛАЩАНЕ ПО СМЕТКА

Таксата за участие се превежда на:

Организация: Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия (ННТДД)
Адрес: 1113 София, ул. Акад. Георги Бончев, бл.4
ДДС номер: BG 121040604
IBAN (BG): BG86UNCR 96601018444715
IBAN (EUR): BG72UNCR96601448444706
SWIFT BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Адрес на банката: клон Слатина, ул. Шипченски проход 63, 1574 София
Основание: for "Дни на БК 2019" и имената на участника/участниците

 

Полезни връзки
  © Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2019