INTERNATIONAL CONFERENCE "NDT DAYS"
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ДНИ НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ"
NDT Days
Дни на БК
- Български - English

Международна конференция "Дни на БК" 2019

17-21 юни 2019, Созопол, България

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Дните на безразрушителния контрол включват:

1. ХХXIV международна конференция "Дефектоскопия 2019"
(ръководители: акад. Е. Горкунов, проф. дтн М. Миховски)

2. ХХX младежка школа "Безразрушителен контрол на структурата и физико-механичните свойства на материалите"
(ръководител: гл. ас. д-р Й.Мирчев)

3. Българо-руски семинар "Диагностика на енергетични системи"
(ръководители: проф. дтн А. Н. Назарычев, доц. д-р Хр.Драганчев)

4. Семинар "Съвременни методи и технологии в изпитването без разрушаване"
(ръководител: доц. д-р И. Георгиев)

5. Семинар "Технологии в заваряването"
(ръководители: чл.-кор. Ст. Христов, проф. д-р Пл. Ташев)

6. Семинар "Задачи и проблеми на БК на елементи на ж.п. транспорта"
(ръководители: ст.н.с. д-р Ал.Скордев, А. Туцова)

7. Семинар "NDT в културното наследство"
(ръководители: ст.н.с. д-р Ал. Скордев, доц. д-р К. Калчовска)

8. Кръгла маса "Прахова металургия"
(ръководители: проф. М. Суловски, доц. д-р М. Стойчев)

9. Кръгла маса "Развитие на стандартизацията по БК и заваряване"
(ръководители: проф. дтн М. Миховски, д-р инж. М. Белоев)

10. Кръгла маса "Проблеми на бизнеса"
(ръководители: д-р инж. М. Белоев, маг. инж. Р. Димитров, маг. инж. Ю. Данев)

11. Кръгла маса "Акредитация на лаборатории и органи за контрол"
(ръководители: Ирена Бориславова - ИД на ИА "БСА", ст.н.с. д-р Ал. Скордев)

12. Изложба на фирми и бизнес-презентации

13. Постер сесия
(координатор: д-р Й. Мирчев)

Полезни връзки
  © Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2019