INTERNATIONAL CONFERENCE "NDT DAYS"
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ДНИ НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ"
NDT Days
Дни на БК
- Български - English

Международна конференция "Дни на БК" 2019

17-21 юни 2019, Созопол, България

Конференцията се провежда със сътрудничеството на:

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ:

Председатели:

 • проф.дтн М. Миховски (България)
 • акад. Е. Горкунов (Русия)

Зам. председатели:

 • чл.-кор. Св. Маргенов (България)
 • проф. дтн А.Н. Назарычев (Russia)
 • проф. дтн Р. Василев (България)

Научни секретари:

 • д-р Й. Мирчев (България)
 • доц. д-р И. Георгиев (България)
 • доц. д-р Й. Иванова (България)
 • доц. д-р Кр. Иванова (България)
Членове:  
 • акад. В. Клюев (Русия)
 • акад. Н. Мышкин (Беларус)
 • проф. В. Бабак (Украйна)
 • проф. дтн Е. Барканов (Латвия)
 • проф. Я. Грум (Словения)
 • проф. д-р П. Джонджоров (България)
 • проф. д-р Д. Димов (България)
 • проф. д-р В. Кръстел (Хърватия)
 • проф. дтн В. Кавърджиков (България)
 • проф. д-р В. Коларов (България)
 • проф. дтн В. Ковтун (Беларус)
 • проф. дтн С. И. Кривошеев (Русия)
 • проф. д-р Е. Маноах (България)
 • проф. дтн Н. Минчев (България)
 • проф. А. Мозговой (Украйна)
 • проф. А. Нотеа (Израел)
 • проф. д-р Т. Печонка (Полша)
 • проф. дтн Н. Разиграев (Русия)
 • дтн М. Суловски (Полша)
 • проф. дтн А. Таджибаев (Русия)
 • проф. д-р П. Трампуш (Унгария)
 • проф. дтн В. Титков (Русия)
 • проф. дтн В. Троицки (Украйна)
 • доц. дтн полк. Б. Генов (България)
 • доц. д-р Р. Добрев (България)
 • доц. д-р Т. Дончев (Великобритания)
 • доц. д-р Хр. Драганчев (България)
 • доц. д-р П. Мазeл (Чехия)
 • доц. д-р А. Поволоцкая (Русия)
 • доц. д-p М. Стойчев (България)
 • доц. д-р В. Чириков (България)
 • ст.н.с. д-р Ал. Скордев (България)
 • д-р Й. Шоеф (Израел)
 • Б. Михайлов (България)

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

 

Председател:

 • Митко Миховски
 
 

Членове:

 
     
 • А. Алексиев
 • Ю. Данев
 • Р. Димитров
 • В. Малчиев
 • Й. Мирчев
 • И. Маринова
 • Б. Недялкова
 • В. Ничев
 • А. Русев
 • А. Туцова
 • П. Цоков
 • П. Чукачев
 • Х. Чукачев
 • П. Янев

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Организационен комитет на "Дни на БК" 2019
Институт по механика - Българска академия на науките,
ул. Акад. Георги Бончев, бл.4, ст.329, 1113 София, България

тел./факс: + 359 2 979 7120
e-mail: ndtdays@abv.bg

 

Полезни връзки
  © Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2019