МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ДНИ НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ"

INTERNATIONAL CONFERENCE "NDT DAYS"

Дни на БК

NDT Days

  - Български; - English

Международна конференция "Дни на БК" 2018
04 - 08 Юни 2018, Созопол, България

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че Дните на безразрушителния контрол 2018 г. ще се проведат от 04 до 08 юни 2018 г. в гр. Созопол в базата на Червения кръст.

Всички заинтересовани лица са поканени да участват в конференцията с представяне на доклади с презентация или на постер сесията.
Производителите и доставчиците на апаратура и материали за безразрушителни и разрушителни изпитвания, софтуер, литература и доставчици на услуги са поканени да представят своите продукти и иновации на специализираната изложба.

Разчитаме на Вашето участие и на специалисти от други области на машиностроенето. Надяваме се да поканите за участие Вашите партньори от страната и чужбина.

Програмата на
"Дните на безразрушителния контрол 2018", ще бъде поставена в сайта до 25 Май 2018г.

проф. дтн Митко Минков Миховски,
член на Международната Академия по БК
Председател на "Дни на БК" 2018,
Председател на ННТДД

акад. Едуард Степанович Горкунов,
член на Международната Академия по БК
Председател на "Дни на БК" 2018


ВТОРО ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ
:

на Български, на Английски, на Руски

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

  Първата национална с международно участие конференция по дефектоскопия е проведена през 1964г. От 1990г. е международна. От 2000г. е включена като основна научна проява на Дните на безразрушителния контрол, която се организира от Националното научно-техническо дружество по дефектоскопия.
  Като съпътстваща проява се провежда и младежка школа "Безразрушителен контрол на структурата и физико-механичните свойства на материалите".
  През 2018г. ще се проведат XXXIII Международна конференция "Дефектоскопия 2018" и XXIX Младежка школа "Безразрушителен контрол на структурата и физико-механичните свойства на материалите".
  В "Дни на БК" които се провеждат вече повече от 30 години в Созопол, България (хотела на БЧК), ежегодно участва от 150 до 180 специалиста от Беларус, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Израел, Латвия, Литва, Молдова, Полша, Русия, Румъния, Словения, Сърбия, Уктайна, Унгария, Хърватия, Чехия и др.

ОБХВАТ

  Конференцията е насочена към всички методи и техники на безразрушително и разрушително изпитване, оценка на материали и структури, безразрушителен контрол във всички области на индустрията. Това е възможност да се срещнат заедно всички заинтерисовани специалисти, да представят свойте последни научни изследвания и разработки в практиката и стандартизацията.
 

ТЕМИ

— Методи за безразрушителен контрол (Ултразвуков, Капилярен, Магнитно-прахов, Визуален, Инфрачервена термография, Радиография. Изпитване за теч (херметичност) и др.).
— Безразрушителен контрол и разрушителни изпитвания на цялостността, структурата и физико-механичните свойства на материалите.
— Приложение на безразрушителни и разрушителни методи за изпитване в енергетиката, транспорта, строителството, химическата промишленост и др.
— Мониторинг на съоръжения и конструкции с методи за безразрушителни изпитвания (вибродиагностика, акустична емисия, термовизиа и др.).
— Иновативни методи и техники за безразрушително изпитване (ултразвуков с фазирани осезатели, време-дифракционен метод, компютърна и цифрова радиография, томография, автоматизирани системи за изпитване, шъерография и др.)
— Обучение, сертификация, акредитация и стандартизация в областитие на безразрушителните изпитвания и оценка на съответствието на материали и конструкции.

ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК

Български, Английски и Руски

 

Конференция "Дни на БК" 2018 се провежда със сътрудничеството на

КОНТРОЛ ООД

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Организационен комитет на "Дни на БК" 2018

1113 София, Институт по Механика - БАН, ул. Акад. Георги Бончев, бл.4, ст.309

телефон/факс: + 359 2 979712

e-mail: ndtdays@abv.bg

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИ КОНФЕРЕНЦИИ
"ДНИ НА БК" ОТ 2006 ГОДИНА

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Полезни връзки

 

Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2018©