INTERNATIONAL CONFERENCE "NDT DAYS"
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ДНИ НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ"
NDT Days
Дни на БК
- Български - English

Международна конференция "Дни на БК" 2018

04-08 юни 2018, Созопол, България

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ И ПУБЛИКУВАНЕ

Последен срок за подаване на докладите: 30 юли 2018 г.

Всички автори са поканени да дават доклади по темите на конференцията.

Докладите с разширено резюме на английски, ще бъдат отпечатвани в международното списание "Дни на БК", ISSN: 2603-4018 (print), 2603-4646 (online) и насочвани за включване в най-голямата информационна система с отворен достъп по безразрушителен контрол - NDT.net.

Авторите да използват следния шаблон за подготвяне на докладите. За повече информация вижте указанията за подготвяне на докладите по посочения шаблон.

Докладите, не отговарящи на изискванията за оформяне, се връщат за оформяне, съгласно указанията за подготовка на докладите по посочения шаблон.

 

Полезни връзки
  © Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2018