НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ

Bulgarian Society for Non-Destructive Testing

ННТДД

BG S NDT

 

Индивидуални членове на ННТДД

Име, презиме, фамилия

1

Александър Петров Попов

2

Александър Данаилов Скордев

3

Александър Радославов Алексиев

4

Александър Русев

5

Антоанета Георгиева Захова

6

Анастасия Ангелова Туцова

7

Антон Куманов

8

Анна Манева

9

Атанас Янев Атанасов

10

Боряна Василева Недялкова

11

Боян Йорданов

12

Валентина Гайдарова

13 Васко Петров

14

Васил Цветанов Ничев

15

Ванчо Маринов Флоров

16

Валентина Караджова

17

Веселин Василев

18

Венетко Борисов

19

Ваня Л.  Дякова

20

Венцислав Александров Темелков

21

Венцислав Александров

22

Вяра Пожидаева

23

Галя Димова

24

Георги Стефанов

25

Георги Петков

26

Георги  Георгиев

27

Георги Н. Димчев

28

Георги Велев

29

Георги Петков

30

Горан Стойчев Стойчев

31

Георги Димов Савов

32

Диан Димитров

33

Данаил Ангелов

34

 Диньо Иванов Димитров

35

Динко Иванов Нейчев

36

Динко Михалев

37

Димитър Конакчиев

38

Димитър Х. Дилчовски

39

Димитър Генчев Димов

40

Добромир Драгиев

41

Елена Владимировна Ничева

42

Емил Ангелов

43

Емил Кирилов Миланов

44

Емил Михайлов

45

Жан Иванов

46

Желко Топич

47

Зоя Найденова

48

Иван Марков Иванов

49

Иван Бъчваров

50

Иван Георгиев

51

Иван Максимов Пършоров

52

Иван Иванов

53

Иван Гайтанджиев

54

Иво Стефанов

55

Ирена  Борованска

56

Ина Янкова

57

Йордан Колев Колев

58

Йордан Стефанов Георгиев

59

Йордан Николаев Мирчев

60

Йонка Иванова

61

Климент Петков Брънзалов

62

Красимир Бадалов

63

Красимир Димитров

64

Кольо Димитров Галчин

65

Красимир Иванов Ончев

66

Камелия Калчевска

67

Красимир Русев

68

Красимир Господинов Колев

69

Кирил Иванов

70

Любомир Стоев

71

Лиляна Стоянова

72

Лилия Димитрова

73

Любомир Анастиев

74

Марсела Селетска

75

Мария Божикова Каменова

76

Марина Атанасова Манилова

77

Маргарита Илиева

78

Милен Илчев Стайков

79

Мариана Сотирова

80

Мирослав Димитров Славов

81

Михаил Койнарски

82

Митко Минков Миховски

83

Николай Марков  Димитров

84

Николай Пиперов

85

Николай Тодорв Радомиров

86

Павел Чукачев

87

Петко Ангелов Янев

88

Петко П. Пенков

89

Пламен Ангелов

90

Пламен Ташев

91

Петьо Цоков

92

Райчо Димитров

93

Руси Пенев Добрев

94

Руси Русев

95

Светлин Георгиев

96

Страшимир Джумалийски

97

Станислав  Петров Чолаков

98

Стефан Запрянов

99

Стефан Стефанов

100

Стефан Чипаков

101

Славотин Георгиев Гаврилов

102

Сергей Сашков Ангелов

103

Серьожа Тодоров Вълканов

104

Славка Стойкова Кузманова

105

Светлослава Панова – Такова

106

Станислав Чолаков

107

Стоян Коев

108

Светлана Янева

109

Стоян Пършоров

110

Тодор Парталин

111

Татяна Петкова

112

Тодор Дончев

113

Тодор Хуклев

114

Тенчо Колев

115

Христо Драганчев

116

Христо Иванов

117

Христо Чукачев

118

Христофор Генков

119

Юрий Данев

120

121

 

ННТД е член на Международния комитет по изпитване без разрушаване (ICNDT) и Европейската федерация по изпитване без разрушаване (EFNDT).

Полезни връзки

 

РЕКЛАМА

Лаб. МДБК

ВКЛЮЧВАНЕ
Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия 1962-2016©